Doživite Vodnjan

Barbariga

Naselje se nalazi 15 km sjevero-zapadno od Vodnjana. Ime je dobilo po mletačkoj plemićkoj obitelji Barbarigo koja je imala posjede u tom kraju. Okolica je bila gusto naseljena još u antičko doba što dokazuju i brojni arheološki nalazi nađeni kako na samoj morskoj obali tako i u zaleđu. Među razvalinama antičkih, još uvijek postojećih kuća, pronađeni su ostaci velikog pogona za izradu vune i bojenje tkanine, najvažnije uljare u Istri iz IV. stoljeća, dviju velikih rimskih rustikalnih vila prekrivenih šarenim mramornim mozaicima. Na morskoj obali nađeni su ostaci rimske vile iz I st., a u neposrednoj blizini i ostaci antičke uljare za preradu maslina.

U jednom trenutku uljara je imala čak deset pari tj. dvadeset tjeskova što predstavlja jedinstveni slučaj lokaliteta s tako velikim proizvodnim mogućnostima. U sklopu objekta vidljivi su mnogobrojni ostaci bazena za taloženje ulja, čija su dna bila izrađena od malih keramičkih pločica u vidu riblje kosti.
Po tome možemo zaključiti da je kapacitet proizvodnje maslina u Barbarigi bio velik. To dokazuje da se na tom području još u ono vrijeme uzgajala maslina, a u prilog tome idu i brojni nalazi od kojih ćemo spomenuti samo neke.

Na samoj obali, na pola puta prema Peroju, nalazi se Dragonera, gdje su nedavno otkriveni ostaci vile u kojoj se živjelo od I-VII st. Nađeni su ostaci gospodarske zgrade sa skladištem, uljarom, bazenom za odvajanje ulja i dr. Premao nađenim mozaicima koji su krasili gospodarsku zgradu, zaključuje se da je to bila vila rimskog moćnika.
Južno od uvale Marić, iskapanjem 2004., pojavio se čitav niz kamenih blokova, koji su služili kao podlošci za tijeskove u preradi maslina. U samom zaljevu vidljivi su ostaci antičkog ruralnog lokaliteta gospodarskog karaktera. Oko 300 m od mora, u zaleđu zaljeva, nalazi se lokalitet ruralnog karaktera gdje su vidljivi ostaci kamenica za taloženje ulja, od kojih je jedna u cijelosti sačuvana. U sklopu toga nađeni su i ostaci vodospreme.

Naziv rta Barbariga je u srednjem vijeku bio rt Cissana prema imenu legendarnog grada Cissa nestalog u moru u VIII. stoljeću. Na tom se području nalaze i druge arheološke lokacije kao ostaci prethistorijske gradine Mandriola i ranokršćanske trobrodne bazilike Sv. Andrej s mozaicima, sarkofazima i pločama isklesanim u VII. stoljeću. Turisti i kupači često posjećuju uvalu Barbariga s plažom i pristaništem. Na području između Peroja i Barbarige često se posjećuje stara bazilika Sv. Foške (IX.- XI. st.), cilj hodočasnika i umjetnika.

Znatan je priliv sezonskih turista, dobra je ponuda restorana i gostionica uvijek opskrbljenih ribom. Ljepota mjesta pruža itinerare usmjerene na kulturu i duhovnost, sportske aktivnosti, lov i ribolov. Prikaži