Znamenitosti

Obrambene utvrde

Obrambena grupa Barbariga bila je jedan od elemenata složenog obrambenog sustava austrougarske tvrđave Pula i, kao i većina utvrda, podređena logičnoj hijerarhiji u obrani područja. Proteže se na oko 150 ha, a građena je od 1898. do 1914. godine sjeverozapadno od Pule radi kontrole pristupa Fažanskom kanalu i ratnoj luci Pula.

U sastavu obrambene grupe sedam je utvrda čvrste gradnje te četiri utvrde mješovite čvrste i poljske gradnje. Na rtu Barbariga smještena je i mala pozadinska utvrda u funkciji skloništa za posadu i reflektor namijenjen za noćno promatranje. Utvrde i elementi pratećih sadržaja povezani su gustom mrežom makadamskih cesta i staza. Iako su utvrde napuštene, relativno su dobro očuvane. Samo su neke utvrde dijelom ili u cijelosti u ruševnom stanju. Utvrde nisu otvorene za javnost, iako se mogu razgledati izvana.

Prikaži