Znamenitosti

Galižana u minijaturi

Ovo remek djelo autora Giovannia Fabrisa kroz izložbu na otvorenom prikazuje i reproducira alate i nekadašnje ˝strojeve˝ korištene u svakodnevnom životu i radu u poljima. Korišteni materijali, osim istarskog kamena, jesu željezo i drvo. Radovi su započeli na proljeće 2010 godine, a prva faza radova otvorena je u ljeto 2012. godine. Izložba se može svakodnevno posjetiti i pogledati.

Prikaži