Crkve

Crkva Sv. Foške

Crkva Sv. Foške iz prve polovice 17. stoljeća arhitektonski pripada razdoblju renesanse s elementima baroka. Fasada crkve, na čijem se pročelju nalazi renesansni portal i dva prozora sa željeznim rešetkama, odiše jednostavnošću.

Na zvoniku crkve, do rekvizicije zvona za ratne potrebe u Prvom i Drugom svjetskom ratu, nalazila su se dva zvona iz 17., odnosno 18. stoljeća izlivena u venecijanskim zvonolivnicama. Tijekom Prvog  svjetskog rata sa zvonika je skinuto zvono iz 18. stoljeća s ugraviranom signaturom: lat. OPVS CASTELLIS, (djelo Castellia), izrađeno u  mletačkoj zvonolivnici obitelji Castellis. Potom je zamijenjeno zvonom izlivenim u zvonolivnici Lapagna u Trstu 1922. godine, odnosno starim zvonom iz 17. stoljeća s likovnom dekoracijom (Sv. Foška, Madona, Raspeće) i tekstom, lat. SANCTA FVSCA VRSARIAE MDCLXXX (Sv. Foška Vrsara 1680.). Iako potonja zvona nisu upotrebljavana u ratne svrhe, sa zvonika su ih skinuli Talijani tijekom Drugog svjetskog rata, a danas se nalaze u zvoniku Župne crkve Sv. Martina.

Budući da je crkva renovirana, danas se u njoj nalazi sakralna zbirka s značajnim eksponatima, primjerice, slikom Mučenje Sv. Foške iz 17. stoljeća. Što se tiče interijera, u crkvi se mogu vidjeti nadgrobne ploče ukrašene grbovima i latinskim tekstovima, dok se na glavnom oltaru nalazi grob vrsarskog župnika Luke Prodanića (Luca Prodanich) preminulog 1659. godine s uklesanim svećeničkim znakovima - kaležom i hostijom.

Prikaži