Crkve

Župna crkva Sv Martina

Prostorom crkve, čija je izgradnja trajala vrlo dugo, nekad su prolazile gradske zidine s romaničkim vratima. Iako su temelji crkve položeni početkom 19. stoljeća, točnije 1804. godine, izgradnja je nastavljena tijekom francuske okupacije Istre (1805. - 1813.) da bi potom bila na duže vrijeme obustavljena sve do stolovanja župnika Josipa Martinolija, od 1927. do 1935. godine, kada je u potpunosti dovršena te tijekom svečanosti 19. ožujka 1935. godine posvećena od ondašnjeg porečkog biskupa Trifuna Pederzollia. Ispred crkve dominira skalinada, dok pročelje završava trokutastim zabatom.

Prvi tekst na portalu crkve nosi poruku , lat.  VERE LOCUS ISTE SANCTUS EST, hrv. Ovo je mjesto doista sveto, dok drugi, onaj na pročelju,  govori o povijesti izgradnje crkve te Papi Piu XI., Vittoriu Emanuelu, talijanskom kralju, te porečkom biskupu Trifunu Pederzolliu. Zvonik crkve Sv. Martina dovršen je tek 1991. godine.

Unutrašnjost crkve je trobrodna, dakle, po četiri obla kamena stupa sa svake strane dijele crkveni prostor u tri broda. Na stupovima su isklesana imena donatora, dok su kapiteli ukrašeni ornamentima s motivima preuzetim iz prirode, odnosno palmetama s volutama. U prezbiterijanskom dijelu crkve smještena su dva luka s religioznim slikama koje je, prema uputama svećenika Francesca da Piran, godine 1946. naslikao slikar Antonio Macchi iz Rovinja. Na prvom luku prikazani su prizori iz života Sv. Martina i Sv. Foške. U lijevom kutu prvog luka prikazan je Sv. Martin kako mačem siječe vojnički plašt te dio poklanja promrzlom prosjaku, desni prikazuje mučenje Sv. Foške, kršćanske mučenice, dok je na sredini luka naslikan Isus Krist s raširenim rukama. Izgled luka upotpunjuje i tekst, lat. SANCTI NOSTRI MARTINE E FUSCA INTERCEDITE PRO NOBIS, hrv. Sveti naši Martine i Foška, posredujte za nas. Drugi luk ispunjen je motivima preuzetim iz prirode, od cvijeća i stabla do anđela i ovaca. Središnji dio drugog luka prikazuje Krista - Agnus Dei ili Janje Božje – s prigodnim tekstom, lat.  ACCE AGNUS DEI: ECCE QUI TOLLIT PECCATA MUNDI, hrv.  Evo jaganjca božjeg, onoga koji oduzima grijehe svijeta. Prema mišljenju nekih, umjetnički inventar ove sakralne građevine dosta je siromašan. Primjerice, mramorna krstionica koja se nalazi u lijevom brodu preuzeta je iz crkve Sv. Martina, a iz unutrašnjosti je ukraden i gotički kip Madone iz 14. stoljeća, premješten svojedobno iz romaničke bazilike Sv. Marije. Uz crkvu se nalazi i župna kuća sagrađena 1935. godine.

Prikaži