ISTRA INFO COVID-19 X  

Crkve

Župna crkva Navještenja Marijina


Na istočnom djelu place smjestila se župna crkva Navještenja Marijina, građena početkom 16. st., s renesansnom trolisnom fasadom od domaćeg klesanog kamena. U unutrašnjosti crkve je pet mramornih oltara s palama (oltarnim slikama) koje pripadaju venecijanskoj školi. Osobito su vrijedni oltar sv. Viktorije s slikom koja prikazuje Majku Božju s anđelima, sv. Sebastijana i sv. Roka, djelo Palme Mlađega, te glavni oltar kojeg su dali izgraditi Grimani s oltarnom slikom Navještenja, autora Giuseppe Porta-Salviatija. U crkvi se štuje tijelo sv. Viktorije koje je 1669. godine preneseno iz Rima u Svetvinčenat.

Iza glavnog oltara, u apsidi crkve, nalaze se relikvije krvi bl. Miroslava Bulešića: svećenički talar natopljen njegovom krvlju u kojem je bio u trenutku mučeničke smrti u Lanišću 24. kolovoza 1947. godine, komad žbuke iz župnog stana u Lanišću kojeg je poškropila mučenikova krv u trenutku ubojstva te jastuk koji je stavljen ispod njegove glave i natopljen njegovom krvlju nakon smrti.

Slika na oltaru sv. Antuna prikazuje Sveca s djetetom Isusom, a vjerojatno je rad domaćeg slikara iz 18. stoljeća. Posebno je lijep i zanimljiv oltar sv. Križa, sa svojom u reljefu dočaranom perspektivom, u kojem se nekad čuvao Presveti Sakramenat. Pri dnu crkve nalazi se oltar Majke Božje od Krunice s ophodnim kipom.

Orgulje na pjevalištu iznad glavnog ulaza u crkvu konstruirao je J. M. Kaufmann iz Beča početkom XX. stoljeća.

Župna crkva Navještenja Marijina
Župna crkva Navještenja Marijina
Prikaži