Crkve

Crkva Majke Bojže na Placu (Gračišće)


Kasnogotičku crkvicu Majke Bojže, što dominira Placem s desne strane zapadnih vratiju, sagradio je majstor Dento 1425. godine prema narudžbi mjesnog seljaka-plemića Petra Beračića. To svjedoči da je u srednjem vijeku u Gračišću postojao povlašteni stalež, koji je imao novca za gradnju crkava, ali i profanih palača poput ove Salamonove. U crkvi se cijelom dužinom istočnog zida proteže velika zidna slika Poklonstvo kraljeva iz istog razdoblja. Mnogi će se upitati što predstavljaju čavli zabijeni među blokove vanjskog zida te lijepe crkvice. Predaja kaže da su ih tijekom minulih vremena na Veliku Gospu zabijale nerotkinje u uvjerenju da će nakon toga milošću Božjom zanijeti.

Kapela Sv. Antuna
Uz crkvu je kapela sv. Antuna, koju je 1381. godine od pravilno klesanih kamenih blokova podigao majstor Almerigo, a 1486. godine obnovio pićanski biskup Paskazije, rodom iz Gračišća.

Prikaži