Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Palača Battiala-Lazzarini


Pročelje intenzivne crvene boje, bogato dekorirano arhitektonskim elementima u bijelom kamenu obilježje je palače Battiala-Lazzarini u kojoj je danas Narodni muzej grada Labina.

Barokna palača Battiala-Lazzarini smještena u starogradskoj jezgri, pored župne crkve Rođenja Blažene Djevice Marije jedna je od najljepših zdanja u Labinu. Upečatljivo pročelje zgrade, bogato dekorirani prozori i kutovi zgrade, dodatno naglašeni bjelinom kamena od kojeg su izrađeni, a koji odskaču od intenzivne crvene boje zidova. Na fasadi se ističu i vrata i prozori plave boje koji čine još dramatičnijim cjelokupan dojam palače Battiala Lazzarini.

Jedna od najljepših zgrada u Labinu počela se graditi 1630. godine, a gradnju je započela obitelj Battiala. Palača se gradila u dvije faze, stariji dio u 17. stoljeću, dok je fasada nastala početkom 18. stoljeća, a dovršena je 1727. godine. Impresivno zadnje površine gotovo 1000 četvornih metara sastoji se od središnjeg korpusa koji se proteže u pravcu sjever – jug te izduženog pravokutnog krila smjera istok – zapad.

Prvi vlasnici palače, obitelj Battiala, su tursko – albanskog podrijetla koji su po Istri imali nekoliko svojih posjeta da bi se naposljetku smjestili u Labinu, u današnjoj palači Battiala Lazzarini. U 19. stoljeću članica obitelji Margherita Battiala udala se za Lodovica Lazzarinija i tim brakom započinje labinski ogranak obitelji Battiala Lazzarini, koji su u svom obiteljskom grbu imali simbol besmrtnosti, pticu feniks, i napisano geslo 'Moriendo renascitur'.

Posljednji vlasnici palače bila su tri brata, Giuseppe, Nicolò i Tommaso, a nakon II. svjetskog rata palača je nacionalizirana pa je u njoj najprije otvoren učenički internat koji je zatim pretvoren u stanove. Od 1960.godine u njoj je smješten Narodni muzej grada Labina. Zgrada se temeljito sanirala i restaurirala od 1982. do 1994. godine.

Prvog svibnja 6, HR-52220 Labin
T: +385 (0)52 852 477
narodni.muzej.labin@pu.t-com.hr
www.labin.hr

Palača Battiala-Lazzarini
Palača Battiala-Lazzarini
Palača Battiala-Lazzarini
Palača Battiala-Lazzarini
Palača Battiala-Lazzarini

Buje - Buie

Župna crkva sv. Blaža

Palača Soardo-Bembo

Biskupova kula

Stara kovačnica

Prikaži