ISTRA INFO COVID-19 X

Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Palača Bembo


Grad Buzet u 18. stoljeću intenzivnije oblikuje gradsko tkivo, kada prevladava klasicistička struja venecijanskoga baroka. Upravo u to vrijeme nastaje i palača Bembo dovršena 1728. godine, na čijem je pročelju grb kapetana Vicenza Bemba.


Buje - Buie

Župna crkva sv. Blaža

Palača Soardo-Bembo

Biskupova kula

Stara kovačnica

Prikaži