Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Palača Verzi


Palača Verzi iz 17. stoljeća, u samom centru Buzeta tik uz župnu crkvu, jednostavna je, ali vrlo atraktivna barokna palača. Na njoj je uklesan grbom obitelji Verzi i godina izgradnje 1629.

Buje - Buie

Župna crkva sv. Blaža

Palača Soardo-Bembo

Biskupova kula

Stara kovačnica

Prikaži