Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Župnikova kuća u Humu


Za minijaturni Hum  govori se da je najmanji grad na svijetu, a zapravo je poluurbano naselje. Osim župnikove kuće, niti jedna profana građevina ne pokazuje ambicioznije arhitektonsko oblikovanje.

Prikaži