ISTRA INFO COVID-19 X  

Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Župnikova kuća u Humu


Za minijaturni Hum  govori se da je najmanji grad na svijetu, a zapravo je poluurbano naselje. Osim župnikove kuće, niti jedna profana građevina ne pokazuje ambicioznije arhitektonsko oblikovanje.


Buje - Buie

Župna crkva sv. Blaža

Palača Soardo-Bembo

Biskupova kula

Stara kovačnica

Prikaži