ISTRA INFO COVID-19 X  

Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Fontik u Buzetu


Fontik u gradu Buzetu izgrađen je 1534. godine, skroman i bez ukrasa, a obnovljen je 1587. Izvorna uloga, u venecijansko doba, bila mu je skladište za žito, dok se danas koristi za društvena zbivanja, a za tu je svrhu obnovljen 1900. godine.

Fontik u Buzetu
Fontik u Buzetu
Fontik u Buzetu

Buje - Buie

Župna crkva sv. Blaža

Palača Soardo-Bembo

Biskupova kula

Stara kovačnica

Prikaži