ISTRA INFO COVID-19 X  

Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Palača Manzini


Palača Manzini nastala početkom 16. stoljeća u baroknom stilu te kao i brojne druge palače u starom gradu Labinu, nastala je nakon dolaska Republike Venecije na vlast.

Ulica Giuseppine Martinuzzi


Buje - Buie

Župna crkva sv. Blaža

Palača Soardo-Bembo

Biskupova kula

Stara kovačnica

Prikaži