Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Palača Manzini


Palača Manzini nastala početkom 16. stoljeća u baroknom stilu te kao i brojne druge palače u starom gradu Labinu, nastala je nakon dolaska Republike Venecije na vlast.

Ulica Giuseppine Martinuzzi

Prikaži