Znamenitosti

Marafor, forum romanum


U 1. stoljeću stanovnici Poreča dičili su se najvećim rimskim svetištem u Istri tzv. Martovim ili Velikim hramom koji je ujedno bio i najveći na Jadranu. Sjevernije od njega nalaze se ostaci Neptunovog hrama te najstariji i najveći porečki trg - Marafor, odnosno rimski forum kvadratnog oblika.

Prikaži