Ribolov

Slatkovodni ribolov


U Istri se osim u moru, možete baviti i ribolovom u slatkovodnim vodama, primjerice, u barama kod Cerovlja koje se nalaze nedaleko od Pazina, a moguć je i lov na jegulje u rijeci Mirni.

Dnevna ribolovna dozvola iznosi 20 EUR, izdaje se u elektronskom obliku, za informacije o izdavanju dozvole kontaktirajte ŠRD Pazinčica Pazin, +385 98 432 889.

Ograničenja i zabrane:
1. Zabranjen je ribolov na barama kod Anzura (ribogojilište) tijekom cijele godine, osim u slučaju organiziranih takmičenja
2. Zabranjuje se i kažnjava upotreba omamljujućih sredstava; mreža, vrša, parangala, dinamita, osti i sl.
3. Zabranjeno je bacati smeće i otpadke na ribolovnim površinama i oko njih
4. Strogo se zabranjuje i kažnjava ribolov u vrijeme lovostaja, 01.04. - 30.04. na barama u Cerovlju.

Ribočuvarska služba
Ribolovni čuvar dokazuje svoj identitet iskaznicom ribočuvara. Ribolovni čuvar službena je osoba i ima zakonom regulirane ovlasti vršenja kontrole ribolovnih iskaznica (uplatnica), ulova, opreme, osoba i vozila koja se nalaze ili prolaze pored ribolovnih voda, te prodaje ribolovnih dozvola.

Ribolovni režim
1. Dozvoljen je ribolov korištenjem tri ribolovna pribora s jednom udicom.
2. Ribolov je moguć od svitanja do mraka, osim lova jegulje na Mirni.
3. Zabrana lova svih vrsta riba na barama u Cerovlju u vremenu od 1.04. do 30.04. Od 01.05. do 31.05. dozvoljen ribolov samo vikendima (subota i nedjelja) te praznikom

DOZVOLJENI DNEVNI ULOV:
Šaran duljine iznad 30 cm: 1 kom
Linjak duljine iznad 25 cm: 3 kom
Klen duljine iznad 20 cm: 10 kom
Mrena duljine iznad 25 cm: 1 kom
Štuka duljine iznad 40 cm: 1 kom
Amur duljine iznad 40 cm: 1 kom
Ostale vodene životinje (žabe, pijavice, rakove i sl.) nije dozvoljeno loviti.
Lovostaj na štuku od 01.02. do 31.03.


Ribolovna društva u Istri
SRD Mrena Buzet
Adresa: Fontana 7, Buzet
Kontakt: +385 91 536 3491

ŠRD Pazinčica Pazin
Adresa: M.B. Rašana 3, Pazin
Kontakt: +385 98 432 889, srd.pazincica@gmail.com

ŠRD Istra Buje
Adresa: Grubice 5, Brtonigla
Kontakt: +385 52 774 300

»» Dodatne informacije: www.central-istria.com

Prikaži