Nautički turizam

Korisne informacije za nautičare

Lučka kapetanija i lučke ispostave u Istri

Lučka kapetanija Pula
Riva 18, HR-52100 Pula-Pola
T. +385 (0)52 535 870
pula.pomorskipromet@pomorstvo.hr

Lučka ispostava Umag
Josipa Broza Tita 3, HR-52470 Umag-Umago
T. +385 (0)52 741 662
li-umag@pomorstvo.hr

Lučka ispostava Novigrad
Porporela 6, HR-52466 Novigrad-Cittanova
T. +385 (0)52 757 035
li-novigrad@pomorstvo.hr

Lučka ispostava Poreč
Obala maršala Tita 17, HR-52440 Poreč-Parenzo
T. +385 (0)52 431 663
li-porec@pomorstvo.hr

Lučka ispostava Rovinj
Obala Pina Budicina 1, HR-52210 Rovinj-Rovigno
T. +385 (0)52 811 132
li-rovinj@pomorstvo.hr

Lučka ispostava Raša
Trget 11a, HR-52224 Raša
T. +385 (0)52 875 127
li-rasa@pomorstvo.hr

Lučka ispostava Rabac
Obala maršala Tita 39, HR-52221 Rabac
T. +385 (0)52 872 085
li-rabac@pomorstvo.hr

 

» Marine u Istri / Nautička sidrišta
» Informativni letak za povećanje sigurnosti plovidbe

 

Prikaži