Shunga - japanska erotska grafika

Lokacija:

  • Galerija Zuccato / Poreč-Parenzo

Datumi:

  • 15.11 - 09.12.18

Vrijeme:

  • |

Kontakt:

Stranica:

O eventu:

Izložba


Izložba originalnih japanskih drvoreza erotske tematike.Prikaži