Uskrs u Fažani

Uskršnji doručak uz veliku pincu za mještane i posjetitelje

PROGRAM
Subota, 08.04.

21:00 Crkva sv. Kuzme i Damjana
Misa bdijenja i blagoslov hrane

Nedjelja, 09.04.
08:30 / 10:00 Crkva sv. Kuzme i Damjana
Uskrsna misa

Uskrsni ponedjeljak, 10.04.
10:00 Crkva sv. Kuzme i Damjana
Uskrsna misa

10:30 Trg sv. Kuzme i Damjana
Uskrsni doručak za mještane i posjetitelje
Izložba velikih uskršnjih jaja

Prikaži