Vrsarske serenade

Serenade su tradicionalni način izražavanja ljubavi kroz romantičnu pjesmu, najčešće uz pratnju gitare. I dok su se nekad serenade pjevale voljenim ženama ispod prozora ili balkona, danas se radi o priznatom glazbeno-umjetničkom izražaju koji tijekom ljeta obogaćuje turističku ponudu Vrsara.

Flamenco Serenade
Carlos Piñana (Španjolska), gitara & Miguel Ángel Orengo (Španjolska), gitara

Prikaži