KipAR

KipAR je skraćenica kiparske škole Aleksandra Rukavine utemeljene 2018. godine i nastale iz potrebe za revitalizacijom memorijalne galerije i valorizacijom rada Aleksandra Rukavine. Ljetna kiparska škola održava se u galeriji Aleksandar Rukavina gdje studenti kiparske škole pretvaraju svoje ideje u kamene skulpture koje kasnije trajno oplemenjuju prostor Brtonigle.

O eventu:

Ljetna kiparska škola stvaranja skulptura od istarskog kamena 

Lokacija:

  • Galerija Aleksandar Rukavina / Brtonigla-Verteneglio

Datumi:

  • 28.06. - 06.07.24

Kontakt:

Stranica:

Prikaži