Snorkeling

Pravila ponašanja

 

Ako na lokaciji za snorkeling nema plutača, nemojte se udaljavati više od 100 metara od obale.

Ne odlazite sami na snorkeling, u društvu je zanimljivije i uvijek sigurnije.

Ne uzimajte ništa iz mora jer Republika Hrvatska štiti i voli svoje more.

 

 

Pravila ponašanja

Savjeti i informacije
Prikaži