Korisne informacije i savjeti za snorkanje

Pravila ponašanja i zakonska regulativa

Pravila ponašanja

Ako na lokaciji za snorkeling nema plutača, nemojte se udaljavati više od 100 metara od obale. Ne odlazite sami na snorkeling, u društvu je zanimljivije i uvijek sigurnije. Ne uzimajte ništa iz mora jer Republika Hrvatska štiti i voli svoje more.    

Zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj   

U Republici Hrvatskoj postoji niz zakona o zaštiti i očuvanju prirode koji nas svih obavezuju. Jedno od temeljnih načela jest da se svatko mora ponašati tako da pridonosi očuvanju bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti te očuvanju općekorisne uloge prirode. U korištenju prirodnih dobara, tako i Jadranskog mora, obavezno je primjenjivati načelo održivog korištenja. Znanstvena istraživanja su pokazala da je informiranje i educiranje svih naraštaja dugoročno najučinkovitiji način postizanja promjena u budućnosti.

U Republici Hrvatskoj postoje zaštićene i strogo zaštićene morske vrste s pratećim strogim propisima i kaznama. Zaštićene školjke, puževe i ribe zabranjeno je vaditi iz mora žive ili mrtve jer to se smatra osnovom za kaznenu prijavu zbog prekršaja iz Zakona o morskom ribarstvu i Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićene i strogo zaštićene.

 

Pravila ponašanja

Prikaži