Lehrpfade

Brojne poučne staze u Istri protežu se svim dijelovima poluotoka. Odaberite poučnu stazu u Istri koja će zadovoljiti vaše potrebe i želje za učenjem, istraživanjem i kretanjem.

Vela draga - Učka

Palud

Park des Kažun - Istrischen Hauses

Glagolitische Allee

Pfad der hl. Lucia - Skitača

Sentonas Wanderweg

Weg des istrischen Gesetzbuchs

Labiner Zisternen

Rad- und Wanderweg Basilica

Parenzana - Weg der Gesundheit und Freundschaft

Kotli

Show