ISTRA INFO COVID-19 X  

Priopćenja

Mjere Stožera civilne zaštite Istarske županije

[13.03.2020.]

Sukladno odluci Istarske županija koja je 11.03. donijela konkretne mjere s ciljem smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusa na području Istarske županije, a sukladno preporukama koje je donio Stožer civilne zaštite Istarske županije, informiramo vas da se u Istri odgađaju do 14. travnja sve javne manifestacije, kulturna događanja i sportska natjecanja.

Sva natjecanja predmetna/sportska i druga u školskim prostorima, sportskim dvoranama i drugim prostorima odgađaju se do daljnjeg, a od danas je ukinuta nastava u školama, fakultetima te su zatvoreni vrtići.

Predloženim mjerama smanjuje se rizik daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19 na području Istarske županije, a samo se zajedničkim djelovanjem može doprinijeti istom cilju. Prevencija je u ovom trenutku ključna, stoga molimo sve za strpljenje te za odgovorno ponašanje.

Osim toga, u Hrvatskoj su trenutno na snazi mjere vezane za međunarodni promet ljudi koje su uvedene s ciljem smanjenja unosa bolesti u populaciju i jačanja nadzora nad širenjem koronavirusa.

Svi strani državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku, a posljednjih 14 dana su posjetili zemlje posebno visokog rizika (1. kategorija): Italiju, Iran, Kinu (provincija Hubei uključujući grad Wuhan), Južnu Koreju (grad Daegu i provincija Cheongdo) i Njemačku (okrug Heisenberg u njemačkoj saveznoj državi Sjeverna Rajna – Vestfalija) bit će zadržani u 14-dnevnoj karanteni, a svi hrvatski državljani bit će podvrgnuti obavezi kućne karantene/samoizolacije u trajanju od 14 dana po napuštanju zahvaćenog područja.

Svi strani državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku, a posljednjih 14 dana su posjetili neku od zemalja (2. kategorija): Kina (osim područja već obuhvaćena 1. kategorijom mjera), Južna Koreja (osim područja već obuhvaćena 1. kategorijom mjera), Hong Kong, Japan, Singapur, Malezija, Bahrein, Njemačka, Francuska, Švicarska, Španjolska, Austrija, Engleska, Nizozemska, Švedska i područje Bela Krajina u Sloveniji bit će zadržani u 14-dnevnoj samoizolaciji i moraju imati dokaz o osiguranom smještaju u Hrvatskoj.

Hrvatski građani koji dolaze iz tih zemalja obvezni su na 14-dnevni zdravstveni nadzor u kućnoj karanteni/samoizolaciji, tj. ne mogu napustiti Hrvatsku do isteka 14-dnevnog zdravstvenog nadzora.

Bolesne osobe iz svih navedenih područja u slučaju pojave simptoma bolesti trebaju se javiti telefonom liječniku radi izolacije, dijagnostike i liječenja.

Postupci provjeravanja putnika koji ulaze u Hrvatsku definirani su na način da se osigura najveća moguća zaštita zdravlja stanovništva i putnika uz minimalno ometanje međunarodnog prometa.

Za sve vaše općenite upite na raspolaganju vam je kontakt telefon: +385 (0)52 880088 ili e-mail: info@istra.com.
Za sve vaše specifične upite vezano za situaciju s koronavirusom na raspolaganju vam je e-mail Ministarstva turizma Republike Hrvatske: mintcz@mint.hr. Dostupan je također novi broj 113, za sva pitanja o novom koronavirusu.

» Nove upute i mjere Stožera civilne zaštite RH
» Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
» Ministarstvo turizma Republike Hrvatske: Informacije vezane uz turistički sektor

Prikaži