Eco Domus

EcoDomus

EcoDomus je program označavanja kojega provodi Upravni odjel za turizam Istarske županije s ciljem povećanja društvene i ekološke odgovornosti u turizmu. Usklađen je s globalnim smjernicama održivog razvoja te jamči cjelovitu zaštitu okoliša i zdravlja. Objekti koji nose EcoDomus znak zadovoljili su najmanje 50 osnovnih kriterija u 12 kategorija o kojima možete saznati više u nastavku. 

UPRAVLJANJE I KOMUNIKACIJA

Osoblje koje vodi smještajni objekt je educirano o EcoDomus pravilima te je izrađena politika održivosti objekta. Slobodno se obratite svom domaćinu za više informacija.

LOKALNE VRIJEDNOSTI

Valoriziraju se i promoviraju lokalna kulturna i prirodna baština, lokalni stil života te tradicionalni sajmovi i običaji s ciljem očuvanja istarskog naslijeđa i autentičnosti.

HRANA I PIĆE

Promiču se lokalni proizvođači hrane i pića te lokalna kuhinja.

VODA

S ciljem štednje prati se potrošnja vode te se koriste reduktori mlaza na slavinama i tuševima koji smanjuju potrošnju do 70%. Pozivamo Vas da pomognete u smanjenju potrošnje.

HIGIJENA

Koriste se isključivo eko certificirani toaletni proizvodi i proizvodi za osobnu higijenu s ciljem zaštite zdravlja gostiju i izbjegavanja ispuštanja štetnih tvari u okoliš.

PRANJE, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

Koriste se isključivo eko certificirani proizvodi za pranje i čišćenje. Uvođenjem eko certificiranih proizvoda štiti se zdravlje osoblja, gostiju, okoliš i šira zajednica.

OTPAD

Izbjegava se nastajanje otpada, koriste se prirodni materijali, otpad se odvojeno sakuplja i reciklira. Pozivamo Vas da nam pomognete u smanjenju ambalažnog otpada korištenjem potpuno zdravstveno ispravne vode za piće iz slavine umjesto kupovinom vode u plastičnim bocama.

ENERGIJA

S ciljem štednje prati se potrošnja energije te se koriste štedne žarulje u najmanje 80% rasvjetnih tijela i najmanje jedan uređaj A ili više energetske klase. Pozivamo Vas da pri korištenju klimatizacijskih uređaja obavezno zatvorite prozore te da temperaturu regulirate na najviše 22 C zimi te najmanje 26 C ljeti.

MOBILNOST

Prilikom istraživanja lokalnih zanimljivosti predlažemo korištenje javnog prijevoza, bicikala koje domaćin može ponuditi ili pješačenje umjesto korištenja motornih vozila. 

INTERIJERI I EKSTERIJERI

Nastoje se koristiti prirodni materijali i eko certificirani proizvodi pri odabiru tekstila, boja i lakova, namještaja i drugih upotrebnih predmeta. EcoDomus objekti su preuzeli obavezu odgovorne kupnje u budućnosti. 

BUKA I SVJETLOSNO ONEČIŠĆENJE

Tišina je važna za zdravlje ljudi i ostalih živih bića. Izmjena dana i noći, svjetla i tame, od iznimne je važnosti za normalne biološke procese. Stoga se nastoje ukloniti izvori buke i svjetlosnog onečišćenja te se koriste rasvjetna tijela temperature svjetla do 3000 K.

DRUŠTVENI ANGAŽMAN

Društveni angažman u lokalnoj zajednici jedan je od ključnih elemenata održivog razvoja turizma.
EcoDomus objekti stvaraju primjere dobre prakse te su vlasnici nerijetko uključeni i u dodatne aktivnosti od značaja za održivi razvoj.

»» Smještaj u objektima EcoDomus

 

Detaljne informacije i dokumentacija o programu Eco Domus (obrasci za prijavu na javni poziv, kriteriji za uvrštenje i informativni deplijan) objavljeni su na na stranici Istarske županije: www.istra-istria.hr

Kontakt:
Istarska županija / Regione istriana
Upravni odjel za turizam / Assessorato amministrativo al turismo
Adresa: Obala maršala Tita 4, Poreč-Parenzo
Telefon: +385 (0)52 351601
E-mail: turizam@istra-istria.hr

Prikaži