Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica Istarske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici Istarske županije putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev se može dostaviti:
- poštom na adresu: Turistička zajednica Istarske županije, Pionirska 1a, 52440 Poreč
- telefaksom na broj: +385 (0)52 452 796
- elektroničkom poštom na adresu: info@istra.hr
- osobno u Uredu Turističke zajednice Istarske županije u Poreču, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati

Službenik za informiranje: Sabine Zubin, tel: +385 (0)52 452 797.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Potrebna dokumentacija:
•    Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc)
•    Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (pdf)
•    Zakon o pravu na pristup informacijama
•    Odluka o imenovanju Službenika za informiranje

Prikaži