Park sardela

Park sardela

Svijet ribara i ribarskih tradicija u Fažani nalazi svoj odraz i u umjetničkim kreacijama. Tu gdje valići stižu do samih stolova obližnjih restorana uz šetnicu na fažanskoj rivi, ovdje gdje more ide ukorak s minulim vremenima i sadašnjosti - evo, osebujne galerije na otvorenom: Park Sardela!

Kroz evokaciju srebrnasto-modre ribice, sardele (Clupea pilchardus), tematski je osmišljena ova skulptorska promenada čiji su prvi radovi, djela fažanskih umjetnika, postavljeni od 2006. do 2008. godine.

Raznolikošću izraza, primjenom različitih materijala, sugestivne su skulptorske forme izradili: Roberta Weissman Nagy, Marino Belas, Lena Geršić, Igor Grgurević, Silvo Šarić, Korana Lukić Šuran i Solidea Guerra.
Skulpture su posvećene 'maloj hraniteljici, skromnoj odgojiteljici' kako je zapisala povjesničarka umjetnosti Gorka Ostojić Cvajner, a 'dobro se osmišljeni projekt ulančava u izvorno, pripadajuće, povijesnim talozima blisko, suvereno i suvremeno, ovom vremenu okrenuto'.


ROBERTA WEISSMAN NAGY Laštra kamen, 230 x 230 x 40cm
MARINO BELAS Frega kamen, 220 x 60 x 25cm
LENA GERŠIĆ Ardor kamen, 100 x 100 x 150cm
IGOR GRGUREVIĆ Šušana kamen, inox, 220 x 60 x 25cm
SILVIO ŠARIĆ More sardela, uzorak 0607 kamen, aluminij, 70 x 140 x 400cm
KORANA LUKIĆ ŠURAN Ribarska klupa kamen, pleksi-staklo, 270 x 60 x 180cm
SOLIDEA GUERRA fontana Buriole kamen, inox, 420 x 163 x 350 x 172cm

Park sardela
Park sardela
Park sardela
Park sardela
Park sardela
Park sardela
Park sardela
Prikaži