Ronjenje

Reefovi: Rt Peneda (22)

Rt Peneda smješten je na jugozapadnoj strani Nacionalnog parka Brijuni, a na ovoj poziciji mogu roniti svi - od početnika do iskusnih. Na dubinama od 4 do 35 m nalaze se zidovi i tuneli uz bogatu floru i faunu.

Dubina mora: 38 m
Najveća dubina: 35 m
Najmanja dubina: 4 m

Prikaži