Doživite Ližnjan

Pad istarskog kralja

Rijetki su narodi koji su se dostojanstveno i hrabro uspjeli oduprijeti nadmoćnim Rimljanima, a Histri, zajedno sa svojim kraljem Epulonom, jedni su od njih. Iako su im naposljetku podlegli, dično su se borili.

Današnje Vizače u prapovijesnom dobu, bile su žarište života na Istarskom poluotoku, u kulturnom, ali i u duhovnom i trgovačkom pogledu. Vizače-Nezakcij je bio glavni grad Histra te političko i vjersko središte plemenskog saveza Histra. Ovdje se 177. pr. Krista odigrala odlučujuća bitka između brojčano nadmoćnih Rimljana i Histra. Kako bi izbjegao neprijateljevim šakama, Epulon, kralj Histra, navodno se bacio na mač i tako poginuo. Njegovi su se vojnici poveli za tim primjerom.

Nakon rimskog osvajanja Nezakcij je postao vojnom izvidničkom postajom na cesti koja je od Pule, prolazeći kroz Ližnjan, vodila prema Labinu i Liburniji. Nalazi izneseni na svjetlost dana potječu iz razdoblja između 11. i 7. stoljeća pr. Krista. Iz pretpovijesnog razdoblja sačuvana je nekropola, temelji zidina i jarka. Rimskom razdoblju pripadaju forum, terme, ceste za vodu, vrata i ostaci triju hramova. Razaznaju se ruševine dviju velikih bazilika, pravokutnih i usporednih, ranokršćanskih (5. st.). Na lokalitetu postoji i mali muzej. Veći dio nalaza kao urne, vaze, uljanice, keramika i stakleni lakrimariji čuvaju se u Arheološkom muzeju u Puli.

Prikaži