Znamenitosti

Stancija grofova Rigo

U Karpinjanu, kilometar sjeverozapadno od Novigrada, nalazi se (kasno)barokni građevinski sklop sagrađen 1750. godine. Kao ladanjsku palaču dao ju je izgraditi Carlo Rigo, novigradski plemić koji je ostavio duboke i trajne tragove u kulturnom životu grada.

Stanciju je izvorno činio središnji stambeni dio ispred kojeg se nalazi vodosprema, dvije pobočno položene staje i unutarnje gospodarsko dvorište omeđeno zidom s nadstrešnicom. Između dva svjetska rata je, slijedeći izvornu graditeljsku koncepciju, uz sjeverni rub dvorišta izgrađena moderna armiranobetonska staja sa silosima, što je zbog intenzivne poljodjelske djelatnosti u doba fašističke Italije bila mjesno vrlo uobičajna pojava.

Središnja zgrada i jedna od staja sa sjenikom u visokom potkrovlju i danas su intaktno sačuvane, dok je druga bočna zgrada prije nekoliko desetljeća adaptirana za stanovanje. Palača Rigo periferni je, stilski izrazito dosljedni i razmjerno intaktni odvjetak jednog kulturnog kruga, u čijem se središtu nalazi Kopar i Piran, a definirala ga je i neposredna blizina Venecije. Istina, rezidencija se danas nalazi u zapuštenom građevinskom stanju, no baš zbog toga se odlikuje nizom gotovo izvorno sačuvanih struktura i interijerskih dekoracija.

Prikaži