Znamenitosti

Zbirka novigradskog lapidarija

Novigrad-Cittanova

Ladanjska palača / Samostan u Dajli

Novigrad-Cittanova

Gradska lođa Belveder

Novigrad-Cittanova

Ciborij biskupa Mauricija

Novigrad-Cittanova

Šterna Pozzo Novo

Novigrad-Cittanova

Stancija grofova Rigo

Novigrad-Cittanova

Patricijska palača Rigo

Novigrad-Cittanova

Bifora

Novigrad-Cittanova

Neogotička zgrada

Novigrad-Cittanova

Zidine

Novigrad-Cittanova

Novigradski zvonik

Novigrad-Cittanova
Prikaži