Znamenitosti

Gradska lođa Belveder

Jedina je lođa u Istri smještena pokraj mora. Vjerojatno je legla na stariju strukturu obrambenih zidina (kule). Podignuta je najvjerojatnije u 16. stoljeću, a obnavljana 1860. i 1930. godine.

Izvorno krovište lođe bilo je na četiri sliva. Do lođe se, s njene zapadne strane, nalazi polukružni prolaz Porta a marina koji vodi k moru. Lučna konstrukcija prolaza u svom zaglavnom kamenu nosi datum 1649, ali ona je prenesena u 19. st. sa sjeverozapadne strane grada, prilikom uređenja novog gradskog parka.

Obnovljena lođa će povremeno ugostiti umjetničko-glazbene programe.

Gradska lođa Belveder
Gradska lođa Belveder
Gradska lođa Belveder
Prikaži