Znamenitosti

Zbirka novigradskog lapidarija

Spomenici iz zbirke Lapidarij kulturna su dobra od nacionalnog značenja. Osnovni se korpus zbirke sastoji od 101 lapide, a upotpunjen je novim nalazima koji su pronađeni tijekom posljednjih konzervatorskih radova u kripti (tome moramo pridodati i zbirku kamenih spomenika Urizzio koja se nekoć nalazila u dvorištu obiteljske kuće).

Muzeološka zbirka obuhvaća arhitektonske elemente (pragove, nadprozornike, tranzene, grbove i dr.) te, većim dijelom, elemente liturgijskog namještaja (oltarne ploče, dijelove ciborija, pilastre, kapitele i dr.) obuhvaćajući razdoblja od 1. do 18. stoljeća. Najvažniji dio novigradskog lapidarija ranosrednjovjekovna je zbirka u kojoj se ističe dobro sačuvani Mauricijev ciborij s kraja 8. stoljeća, jedan od rijetkih primjera rane karolinške umjetnosti na ovomu području.

Od godine 1964. do 1993. zbirka je bila smještena u prizemlju barokne palače Rigo. U razdoblju 1994. do 1998. zbirka je bila deponirana te su izvršeni konzervatorsko-restauratorski radovi. Danas je ova dragocjena zbirka pohranjena u Muzeju - Museo Lapidarium, a najreprezentativniji njezini djelovi čine stalni muzeološki postav. Muzej je građen od 2003. do 2006.

Suvremeni arhitektonski koncept ne samo da daje dostojan okvir spomenicima-izlošcima nego je revitalizirao urbani prostor grada te predstavlja uspješnu interpolaciju nove zgrade u povijesnu jezgru.

»» To Do in Istria: rezervirajte vođenu turu u novigradskom muzeju Lapidarium

Prikaži