ISTRA INFO COVID-19 X

Znamenitosti

Sjeverna kula

Uz zaljev Peškera, na sjeveroistočnoj strani starogradske jezgre, nalazi se Sjeverna kula podignuta u 15. stoljeću s djelomično sačuvanim obodom. Između tri porečke kule te okolo današnjeg poluotoka bili su uzdignuti gradski bedemi od kopna odijeljeni jarkom, čiji su dijelovi danas najvidljiviji sa šetnice koja se nalazi na sjevernoj strani grada.

Prikaži