Zdravstveni turizam

Poliklinika Rakovac

Vizija i misija Poliklinike Rakovac je razvijati centar liječenja bolesnih stanja ne zaboravljajući pritom rad na unaprjeđenju zdravlja i funkcije tijela. Dr. Rakovac privatnu praksu započinje s Poliklinikom Osteon otvorenom 2010. godine kao centrom za prevenciju, dijagnostiku i liječenje tegoba sustava za kretanje, kroz multidisciplinarni pristup ortopedije, fizikalne medicine, rehabilitacije, manualne medicine. Uz stalno usavršavanje u Hrvatskoj i inozemstvu, u mogućnosti su ponuditi savjete i alate suvremenog konzervativnog i operativnog liječenja bolesti i ozljeda lokomotornog sustava. 

Usluge u Poliklinici Rakovac:

• ortopedija
• fizikalna medicina i rehabilitacija
• operacijski zahvati
• matične stanice


Poliklinika Rakovac

Adresa: Zelena laguna 20, HR-52440 Poreč
Kontakt: + 385 91 913 1986, info.rakovac@gmail.com
www.poliklinikarakovac.com

Prikaži