Znamenitosti

Herkulova vrata

Između dvije okrugle, vjerojatno srednjovjekovne kule, nalaze se arhitektonski skromna vrata izgrađena od neprofiliranih kamenih blokova na čijem je vrhu, iako jedva prepoznatljiva, uklesana Herkulova glava i toljaga. Kao i vrh vrata, oštećen je, nažalost, i povijesno vrlo značajan natpis uz toljagu na kojemu se spominju imena dva rimska činovnika Gaiusa Cassiusa Longinusa i Luciusa Calpurniusa Pisa koje je rimski Senat poslao u pulski zaljev, ne bi li na ovom području, zapovijedajući skupinom kolonista, ustrojili i sagradili koloniju. Znameniti je događaj karakterističan za razdoblje od 47. do 44. godine prije Krista kada je ujedno i nastala Pula kao naselje s gradskim značajkama. Budući da je gornja gradska kružna ulica prolazila ovim vratima, njezin nakošeni položaj uvjetovao je položenu osovinu vrata u odnosu na smjer bedema.

Prikaži