Znamenitosti

Austrijska arhitektura

Pula-Pola

Amfiteatar

Pula-Pola

Dvojna vrata i gradski bedemi

Pula-Pola

Forum

Pula-Pola

Slavoluk Sergijevaca - Zlatna vrata

Pula-Pola

Mozaik 'Kažnjavanja Dirke'

Pula-Pola

Herkulova vrata

Pula-Pola

Malo rimsko kazalište

Pula-Pola

Mornaričko groblje

Pula-Pola

Augustov hram

Pula-Pola

Dom oružanih snaga

Pula-Pola

Gradska vijećnica

Pula-Pola

Kaštel

Pula-Pola
Prikaži