ISTRA INFO COVID-19 X  

Znamenitosti

Dvojna vrata i gradski bedemi

Pula je u antičko doba, kao i tijekom Srednjeg vijeka bila opasana bedemima na kojima se nalazilo desetak vrata. Budući da su postali trošni i nepotrebni, bedemi su srušeni početkom 19. stoljeća, a njihovi ostaci vidljivi su još samo u središtu grada i to na dijelu koji povezuje Dvojna vrata i Trg Giardini.

Dvojna vrata, nazvana prema dva lučna otvora kroz koja se ulazilo u unutrašnje dvorište, odnosno u grad, sagrađena su u razdoblju od 2. do 3. stoljeća. Prolaskom kroz Dvojna vrata ispred kojih su pronađeni ostaci dijelom rekonstruiranog osmerokutnog mauzoleja iz 2., odnosno 3. stoljeća, danas se uspinjemo do Arheološkog muzeja i Kaštela.

Prikaži