Tenis

Teniski tereni: Rovinj

Teniski centar Eden
Luja Adamovića 33, HR-52210 Rovinj-Rovigno
T: +385 (0)52 800 250
info@maistra.hr
www.maistra.com

Broj i vrsta terena:
8 zemljana, 4 umjetna trava (natkriveni)
Udaljenost od centra grada: 1000 m
Udaljenost od mora: 170 m

Teniski centar Istra
Crveni Otok 1, HR-52210 Rovinj-Rovigno
T: +385 (0)52 800 250
info@maistra.hr
www.maistra.com

Broj i vrsta terena:
2 zemljana, 1 umjetna trava

Teniski centar Amarin
Monsena 2, 52210 HR-Rovinj-Rovigno
T: +385 (0)52 800 250
info@maistra.hr
www.maistra.com

Broj i vrsta terena:
6 zemljana, 2 colorset beton
Udaljenost od centra grada: 4000 m
Udaljenost od mora: 50 m

Teniski centar Villas Rubin
Villas Rubin 1, HR-52210 Rovinj-Rovigno
T: +385 (0)52 800 250
info@maistra.hr
www.maistra.com

Broj i vrsta terena:
7 zemljana, 4 colorset beton
Udaljenost od centra grada: 3000 m
Udaljenost od mora: 50 m

» Teniski tereni u Rovinju

Prikaži