Doživite Žminj

Kalvarija

Stari je Žminjci zovu Krvarija. Nalazi se na rubnom zapadnom dijelu Žminja, tik uz cestu Pazin - Pula. Podignuta je iz kamena 1728. godine, a sastoji se od triju križeva na uzvisini zaokruženoj zidom, dodatno osiguranom željeznim vratima.

Uz središnji križ na kojem je korpus Krista, nalaze se kipovi Marije, majke Isusove i Marije Magdalene.
Na blagdan sv. Marka evanđelista  25. travnja, sve do sredine prošlog stoljeća u rano jutro išla je procesija iz župne crkve sve do Kalvarije gdje je župnik, predvoditelj slavlja, blagoslovio polja za dobar urod. Potom bi se narod vratio okolnim putom u župnu crkvu gdje je završen obred.

Prikaži