Crkve

Bazilika Sv. Foške (Barbariga)


Uz staru rimsku cestu ispod sela Batvači nalazi se Sveta Foška (6.-7. st.). Bazilika je sazidana od dva dijela: od zbijene i isposnički sjenovite crkve, čija su tri broda odijeljena kratkim stupovima te od prozračne lođe pred njom, sagrađene u 16. stoljeću, koja je pružala utočište mnoštvu hodočasnika koji su odasvud pristizali. Svetište je oslikano vrijednim zidnim slikarijama iz 12. st., jednim od najstarijih u Istri.

Prikaži