Crkve

Crkva sv. Antuna Opata, Svetvinčenat


Crkva sv. Antuna Opata smještena je blizu trga u Svetvinčentu, uz glavnu cestu koja prolazi kroz mjesto nasuprot gradske lože.

Nepravilnog je tlocrta, sa suženom i nadsvođenom apsidom, na pročelju crkve nalazi se preslica s jednim oknom, ali bez zvona. Izgrađena je u XIV. stoljeću, po stilskim obilježjima pripada gotičkoj pučkoj arhitekturi. U crkvi se nalazi zidni oltar s gotičkim višebojnim kipom svetog Antuna Opata, rad domaćeg majstora iz 14. stoljeća.

Crkva Majke Bojže na Placu (Gračišće)

Središnja Istra

Crkva sv. Katarine, Svetvinčenat

Svetvinčenat

Crkva sv. Katarine, Vodnjan

Vodnjan-Dignano

Crkva sv. Antuna, Galižana

Vodnjan-Dignano

Crkvica sv. Antuna, Vrsar

Prikaži