Crkve

Crkvica sv. Antuna, Vrsar


U neposrednoj blizini starih vrata nalazi se crkvica Sv. Antuna Padovanskog iz druge polovice 17. stoljeća s karakteristikama renesansno-baroknog stila. Na jednostavnom pročelju crkvice, točnije na nadvratniku portala, uklesan je tekst - I.O.B.C.F.F.C.E.L.E. – te 1656., godina izgradnje crkve. Uz četvrtasti portal, nalaze se dva prozora istog oblika s rešetkama, dok je onaj iznad portala okrugli. Na južnom zidu crkvice vidljiv je polumjesečasti prozor, dok se iznad fasade izdiže jednostavan zvonik s otvorom za zvono u obliku arkade. U zvoniku se, do rekvizicije zvona za ratne potrebe, nalazilo malo zvono iz 1657. godine bogato ukrašeno prikazima Sv. Antuna, Majke Božje i mnogih svetaca, dok vrhom zvonika dominiraju kamena kugla i željezni križ.

Ispred crkvice nalazi se trijem ili lopica (njem. Laube - nadsvođen otvoreni prostor), dok je deset oblih kamenih stupova ukrašeno arkadama i drvenom konstrukcijom krova. Upravo su trijemovi, karakteristični za  razdoblje od 14. do 19 stoljeća, vrlo interesantni arheološko-umjetnički motivi koji, ujedno,  čine produžetak istarskih crkvica. U tom su prostoru tijekom mise obitavali oni koji nisu mogli ući u skućeni prostor crkvice, kao i osobe koje su nosile oružje. Pod krov lopice sklanjalo se i od sunca i od kiše, a tu su ponekada prespavali i oni koji su nakon puta naišli na zatvorena gradska vrata. U lopicama su održavani i sudski procesi, ali i popisivani razni poslovi. Danas je unutrašnjost crkvice Sv. Antuna renovirana te tijekom ljetnih mjeseci povremeno prerasta u izložbeni prostor. Na drvenom baroknom oltaru crkvice nalazila se relikvija  Sv. Antuna i svetaca.

Prikaži