Crkve

Crkva Sv. Agate


Crkva Sv. Agate nalazi se na staromu gradskom groblju i primjer je troapsidalne romaničke sakralne arhitekture. Zanimljiva je zbog svoje trobrodne strukture natkrivene dvoslivnim krovom te zbog specifičnog svetišta izduženoga kornim prostorom središnje apside. Crkva se datira u rasponu od 9. do 13. stoljeća.

Uz pretpostavljeni karolinški utjecaj, na crkvi su vidljiva obilježja regionalne sakralne arhitekture ranog srednjeg vijeka. U unutrašnjosti se nalaze dva kasnobarokna kipa domaće izrade (anđeli lučonoše) i oltarna slika sv. Agate.
Crkva Sv. Agate restaurirana je i konzervirana 1993 -1995. godine.

Prikaži