Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Romanička kuća


Romanička kuća smještena na trgu Marafor u Poreču, kroz svoju povijest više je puta obnavljana i nadograđivana. Usprkos brojnim zahvatima tijekom vremena, kuća je zadržala osnovne karakteristike romaničke stambene arhitekture. Tlocrt kuće je jednostavan i pravilan, bez unutarnjih pregradnih zidova, a zidana je od jednostavnih grubo klesanih blokova. Restauracijskim zahvatom, izvedenim 1926. godine, zadržane su sve promjene nastale tijekom ranijih pregradnji. Svoj današnji izgled dobiva nakon Drugog svjetskog rata, budući da je građevina bila u sklopu stambenog bloka koji je uništen bombardiranjem i nije kasnije obnavljan te danas Romanička kuća stoji kao samostalan objekt.

Kuća je izgrađena u 13. stoljeću, a posljednje veće pregradnje izvedene su vjerojatno u 18. kada biva pregrađen i drugi kat te mu je dodan drveni balkon. Iako potječe iz kasnijih dogradnji, i ne može se smatrati izvornim dijelom Romaničke kuće, drveni balkon uvelike doprinosi slikovitosti kuće. Prizemlje kuće imalo je gospodarsku namjenu, a i danas je u njemu galerija. Na prvi kat vodi vanjsko kameno stubište, dok se na drugi  pristiže unutarnjim, drvenim stubištem. Danas su i gornji katovi također otvoreni javnosti, budući da je u njima izložena Etnografska zavičajna zbirka.

Marafor 1, HR-52440 Poreč-Parenzo
T: +385 (0)52 431 585
info@muzejporec.hr
http://www.muzejporec.hr

Romanička kuća
Romanička kuća

Buje - Buie

Župna crkva sv. Blaža

Palača Soardo-Bembo

Biskupova kula

Stara kovačnica

Prikaži