Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Mala šterna u Buzetu


Grad Buzet, sredinom 16. stoljeća, prolazi kroz razdoblje relativnog mira, kada se razvijao obrt, ali i vodila briga o obrani grada odnosno utvrđivanje gradskih zidina. No osim zidina, u to se vrijeme obnavlja nekoliko građevina u gradu pa tako i Mala šterna. Obnavlja se od 1517. do 1522. godine, a nanovo se gradi 1563. U istom su razdoblju izgrađena i Velika i Mala vrata. 

Buje - Buie

Župna crkva sv. Blaža

Palača Soardo-Bembo

Biskupova kula

Stara kovačnica

Prikaži