Istarske freske

Freske: Crkva Blažene Djevice Marije, Božje polje


Kasnogotičke freske iz crkve Blažene Djevice Marije oslikala je radionica Ivana iz Kastva, kojoj je ovo prvo i najkvalitetnije djelo.

Crkva u Božjem Polju spominje se već u 11. stoljeću, no u cijelosti je sagrađena tek krajem 15. I franjevci i ivanovci, čiji se samostan nalazio u Bojžem polju, bili su rijetka pojava u Istri, ali utisnuli su neizbrisiv trag. Uz vrijedan inventar, u crkvi se nalaze i kasnogotičke freske nastale oko 1480. godine. Oslikala ih je radionica Ivana iz Kastva, a čini se da je ovo njezino prvo i najkvalitetnije djelo. 

Na sjevernom zidu nalaze se doslovno preslikani prvi i osmi list Biblije pauperum, s  prikazima Prvog grijeha, Navještenja, Davidove molitve i drugi, a jedini odmak od ovog ikonografskog predloška čini prikaz krunjenja Bogorodice. U svodu svetišta, u središnjim poljima zoomorfni su simboli četvorice evanđelista sa svicima u rukama na kojima se nalaze počeci pripadajućih im evanđelja na latinskom jeziku. Okružuju ih jedanaestorica apostola sa svicima u kojima su dijelovi Vjerovanja. Apostole pak okružuju anđeli kojima se u rukama nalaze instrumenti ili svici s dijelovima Slave. 

Iza oltara prikazan je Krist kao vladar na prijestolju. Na glavi mu je kruna, a u rukama jabuka s križem, oznaka kraljevske vlasti. Sve ove scene nadopunjuju brojni proroci te svetice u špaletama prozora. Na južnom zidu broda sačuvana je freska koja oponaša oltarnu palu. U sredini je Bogorodica s djetetom okružena anđelima, a sa strane su joj sv. Petar i Pavao. Ispod ove scene je plitka niša u kojoj je prikazano Prijestolje mudrosti – na tronu sjedi Bog Otac koji u rukama drži Sina, raspetog Krista, a među njima je golubica Duha Svetoga.

Grafički uzori koje ova radionica koristi nizozemskog su porijekla. Osim spomenute Biblije pauperum, korišteni su grafički listovi Israhela van Meckenema. Uz ove kasnogotičke utjecaje prisutni su i oni kasnog mekog stila, južnočeškog štafelajnog slikarstva.

Kako doći:
Crkva Blažene Djevice Marije grobljanska je crkva udaljena dva kilometra zapadno od Vižinade, u smjeru Poreča.

Napomena:
Ključ crkve nalazi se u Župnom uredu Vižinada.
T: +385 (0)52 446 120

Freske: Crkva Blažene Djevice Marije, Božje polje
Freske: Crkva Blažene Djevice Marije, Božje polje
Freske: Crkva Blažene Djevice Marije, Božje polje
Freske: Crkva Blažene Djevice Marije, Božje polje

Freske: Crkva sv. Vincenta, Svetvinčenat

Rovinj-Rovigno

Freske: Crkva sv. Katarine, Svetvinčenat

Svetvinčenat

Freske: Crkva sv. Roka, Roč

Buzet

Freske: Crkva sv. Roka, Oprtalj

Oprtalj

Freske: Crkva sv. Katarine, Lindar

Središnja Istra
Prikaži