Istarske freske

Crkva Sv. Jakova, Bačva

Crkva Blažene Djevice Marije u Božjem polju

Crkva sv. Marije u Oprtlju

Crkva sv. Duha

Bale-Valle

Crkva sv. Elizeja u Draguću

Crkva sv. Roka u Draguću

Crkva sv. Jelene u Oprtlju

Crkva sv. Marije od Lakuća u Dvigradu

Kanfanar

Crkva sv. Agate u Kanfanaru

Kanfanar

Crkva sv. Marije na Škriljinah

Crkva sv. Barnabe u Vižinadi

Crkva sv. Foške u Peroju

Crkva sv. Nikole u Pazinu

Crkva sv. Katarine u Svetvinčentu

Crkva sv. Martina u Sv. Lovreču

Crkva sv. Antuna u Barbanu

Crkva sv. Nikole u Rakotulama

Crkva sv. Katarine u Lindaru

Prikaži