Važni i nacionalni parkovi, botanički vrtovi, prirodna baština

Limski zaljev


Limski zaljev, poznat i kao kanal ili fjord nalazi se na zapadnoj obali Istre, u blizini Vrsara, a riječ je o morem potopljenoj krškoj dolini dugoj gotovo 13 kilometara. Širina mu se od ulaza pa prema kraju postupno smanjuje, no Limski se kanal proteže dublje u unutrašnjost istarskog poluotoka tvoreći Limsku dragu koja seže skroz do Pazina. Ukupna duljina Limskog zaljeva i drage koja je u biti njegov kopneni nastavak, je 35 kilometara. Od 1964. zakonom je zaštićen geomorfološko-hidrogeološki lokalitet kao značajni krajolik, a od 1980. godine proglašen je i specijalnim rezervatom mora. 

Posebnost Limskog zaljeva čini bočata voda koja nastaje zbog utjecanja podzemne slatke vode u obliku vrulja na kraju zaljeva, čineći da salanitet mora bude znatno niži. Također i visoka koncentracija kisika stvara specifična obilježja i omogućuje veliku bioprodukciju planktona, riba i školjaka, koje se i uzgajaju posebice dagnje i kamenice. Obale zaljeva su poprilično strme i visoke, dok je sjeverna pokrivena zimzelenim raslinjem, južna ima listopadno drveće. Na vertikalama sjeverne obale vidljiva su četiri tamna otvora ovećih polupećina i pećina, a najznačajnija je Romualdova špilja.

T: +385 (0)52 351 520
info@natura-histrica.hr
www.natura-histrica.hr

Limski zaljev
Limski zaljev
Limski zaljev
Limski zaljev
Limski zaljev
Limski zaljev

Park prirode Učka

Palud

Rt Kamenjak

Istarske toplice

Prikaži