Znamenitosti

Srednjovjekovni bedemi

Poreč-Parenzo

Gotička kuća

Poreč-Parenzo

Okrugla kula

Poreč-Parenzo

Stari grad

Rovinj-Rovigno

Gradski bedemi i vrata

Rovinj-Rovigno

Rimski magazin i nekropola

Vrsar-Orsera

Palača Zuccato

Poreč-Parenzo

Augustov hram

Pula-Pola

U luci

Vrsar-Orsera

Dom oružanih snaga

Pula-Pola

Gradska vijećnica

Pula-Pola

Kaštel

Pula-Pola

Lapidarij - kripta

Bale-Valle

Ljetna rezidencija porečkih biskupa (Kaštel)

Vrsar-Orsera

Loža

Labin-Rabac
Prikaži